TuoiTho.Net Forums
http://www.tuoitho.net/diendan/

Có anh hàng xóm chờ em ...
http://www.tuoitho.net/diendan/viewtopic.php?f=30&t=61685
Page 1 of 4

Author:  Sleepii [ Mar 15, 2008 - 11:48 AM ]
Post subject:  Có anh hàng xóm chờ em ...

:y19: :y19: :y19: :y19: :y19: :y19: :y9: :y9: :y9:

haha found in my old pics today
:y1:

Author:  Sleepii [ Mar 15, 2008 - 11:53 AM ]
Post subject: 

oopsss ... sorry >>... :lol:

Author:  TC [ Mar 15, 2008 - 06:49 PM ]
Post subject: 

ai vậy ? :D :D

Author:  Hotsauce [ Mar 15, 2008 - 06:56 PM ]
Post subject: 

í...b'day cake :them:

Author:  P-chan [ Mar 15, 2008 - 07:06 PM ]
Post subject: 

nhìn giống bé mỹ lai wá :y19: :y19: adorable :y19: :y17: :y17: Đại Tỉ, bé trong hình lờ ai dzạ :y17: :y17:

Author:  Sleepii [ Mar 16, 2008 - 06:00 PM ]
Post subject: 

:lol: ... That is me :lol:

Author:  #2 [ Mar 16, 2008 - 06:01 PM ]
Post subject: 

Sleepii wrote:
:lol: ... That is me :lol:Dzễ thương hơn giờ :oops:


:chay:

Author:  Sao_Dzo_Nhi [ Mar 16, 2008 - 06:04 PM ]
Post subject: 

Tỷ lúc nhỏ nhìn dễ sương ghê :kiss:

Author:  #2 [ Mar 16, 2008 - 06:04 PM ]
Post subject: 

Sao_Dzo_Nhi wrote:
Tỷ lúc nhỏ nhìn dễ sương ghê :kiss:

chưa đi huh >>?? :y13:

Author:  Sleepii [ Mar 16, 2008 - 06:05 PM ]
Post subject: 

PaChickie wrote:
Dzễ thương hơn giờ :oops:


:chay:Gà chớ có :chay: trở lại đây :y12:

Author:  #2 [ Mar 16, 2008 - 06:06 PM ]
Post subject: 

Sleepii wrote:
Gà chớ có :chay: trở lại đây :y12:hong :y13: ...

Author:  Myon Myon [ Mar 16, 2008 - 06:07 PM ]
Post subject: 

cho guởi cơm ko ? :y13:

Author:  #2 [ Mar 16, 2008 - 06:08 PM ]
Post subject: 

RyoPiMi wrote:
cho guởi cơm ko ? :y13:lớn Ù Ù rui gủi cơm gì :oops: ... xạo sự :beatup:

Author:  Sleepii [ Mar 16, 2008 - 06:11 PM ]
Post subject: 

PaChickie wrote:
lớn Ù Ù rui gủi cơm gì :oops: ... xạo sự :beatup:Gà : :smack: :smack: ... Ai lớn Ù Ù ... Xạo chưa thí mà kêu lớn ù ù :smack: :smack:

Mimi : Kưng gởi mí kí :y19:

Author:  Myon Myon [ Mar 16, 2008 - 06:13 PM ]
Post subject: 

cho giở ...........1 lãng :y2:
uh` ...wính ông gà chít i :bua::bua:

Page 1 of 4 All times are UTC - 8 hours
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/