Một thời thơ ấu tuổi thơ - Thoảng xưa nhìn lại ngẫn ngơ tiếc hoài