Ngẩn ngơ áo trắng vương hoa nắng - Trắng cả hồn ai nỗi nhớ đầy